.
پس از افزایش شکایت‌های ثبت‌شده نزد بازرس خدمات مالی ایرلند، او در مورد ریسک سر…

. پس از افزایش شکایت‌های ثبت‌شده نزد بازرس خدمات مالی ایرلند، او در مورد ریسک سر…

. پس از افزایش شکایت‌های ثبت‌شده نزد بازرس خدمات مالی ایرلند، او در مورد ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرقانونی مانند ارزهای دیجیتال هشدار داده است. بازرس خدمات مالی با اشاره به چند پرونده که مبالغ قابل‌توجهی را در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی از دست داده‌اند، گفته است...