.
باوجودی که مقامات چین در زمینه ارزهای دیجیتال و تکنولوژی جدید هشدار می‌دهند، م…

. باوجودی که مقامات چین در زمینه ارزهای دیجیتال و تکنولوژی جدید هشدار می‌دهند، م…

. باوجودی که مقامات چین در زمینه ارزهای دیجیتال و تکنولوژی جدید هشدار می‌دهند، متاورس در چین به‌سرعت در حال گسترش است. امروز نیز اینترنت پیش‌رو چین، بایدو، اعلام کرد که برند تجاری متاورس خود را به ثبت رسانده است. . گفتنی است افراد و کمپانی‌های سرشناس چینی مثل...