.
آژانس نظارت بر امور مالی (FSMA) در بلژیک قانون جدیدی وضع کرده است و اکنون صراف…

. آژانس نظارت بر امور مالی (FSMA) در بلژیک قانون جدیدی وضع کرده است و اکنون صراف…

. آژانس نظارت بر امور مالی (FSMA) در بلژیک قانون جدیدی وضع کرده است و اکنون صرافی‌های ارز دیجیتال و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کیف‌پول امانی باید در مهلت مشخص‌شده برای ثبت‌نام اقدام نمایند. بر همین اساس این شرکت‌ها از فردا، اول می، فرصت دارند تا به‌صورت اشخاص حقیقی و...