.
سم بنکمن فراید، ثروتمندترین مرد زیر ۳۰ سال بر این باور است که ثروتمندها باید
س…

. سم بنکمن فراید، ثروتمندترین مرد زیر ۳۰ سال بر این باور است که ثروتمندها باید س…

. سم بنکمن فراید، ثروتمندترین مرد زیر ۳۰ سال بر این باور است که ثروتمندها باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند. او در مصاحبه خود با سی‌ان‌ان اعلام کرد که از قانون مالیاتی جدید آمریکا حمایت می‌کند و دراین‌باره گفت: از این نظر حمایت می‌کنم و به نظرم افرادی که...