.
مولتی‌چین یا همان انی‌سواپ سابق، اعلام کرده است که ارزهای شبکه فانتوم اکنون می…

. مولتی‌چین یا همان انی‌سواپ سابق، اعلام کرده است که ارزهای شبکه فانتوم اکنون می…

. مولتی‌چین یا همان انی‌سواپ سابق، اعلام کرده است که ارزهای شبکه فانتوم اکنون می‌توانند به‌وسیله روتور مولتی‌چین به‌طور مستقل بین ده زنجیره اصلی سواپ (تعویض) شوند. این بدان معنی است که می‌توان به‌وسیله پل مولتی‌چین توکن‌های ERC20 را از زنجیره اتریوم یا بایننس اسمارت...