.
نمودار پیش‌رو بیت‌کوین‌های جابه‌جاشده در ریزش اخیر را به تفکیک طول عمر آن‌ها ن…

. نمودار پیش‌رو بیت‌کوین‌های جابه‌جاشده در ریزش اخیر را به تفکیک طول عمر آن‌ها ن…

. نمودار پیش‌رو بیت‌کوین‌های جابه‌جاشده در ریزش اخیر را به تفکیک طول عمر آن‌ها نشان می‌دهد. رنگ قرمز متعلق به بیت‌کوین سرمایه‌گذاران یک هفته تا ۶ ماهه و رنگ آبی نماینده هولدرهای بیش از یک سال است. اگرچه در ریزش اخیر حجم جابه‌جایی بیت‌کوین‌های قدیمی افزایش یافته است،...
.
حجم بیت‌کوین‌های جابه‌جا‌شده با طول عمر بین ۳ تا ۵ سال جهش شدیدی داشته و به بی…

. حجم بیت‌کوین‌های جابه‌جا‌شده با طول عمر بین ۳ تا ۵ سال جهش شدیدی داشته و به بی…

. حجم بیت‌کوین‌های جابه‌جا‌شده با طول عمر بین ۳ تا ۵ سال جهش شدیدی داشته و به بیشترین مقدار خود از جولای ۲۰۲۱ رسیده است. دیروز ۳۲،۶۹۵ از بیت‌کوین‌هایی که آخرین تحرک آن‌ها بین ۳ تا ۵ سال پیش بود، جابه‌جا شده است. گفتنی است رشد تحرک ‌کوین‌های قدیمی سیگنالی منفی برای...