۱.
دیروز حجم کوین‌های جابه‌جا شده با طول عمر ۷ تا ۱۰ سال افزایش چشم‌گیری داشت.
۲…

۱. دیروز حجم کوین‌های جابه‌جا شده با طول عمر ۷ تا ۱۰ سال افزایش چشم‌گیری داشت. ۲…

۱. دیروز حجم کوین‌های جابه‌جا شده با طول عمر ۷ تا ۱۰ سال افزایش چشم‌گیری داشت. ۲. تحرکات بیت‌کوین‌های با طول عمر ۳ تا ۵ سال نیز رشد داشته است. ۳. تحرکات کوین‌ها با طول عمر ۱ تا ۲ سال که قبلا به آن اشاره شده بود، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. . به نظر می‌رسد که...
.
طبق نمودار پیش‌رو، آخر هفته گذشته حجم بیت‌کوین‌های قدیمی جابه‌جا شده افزایش یا…

. طبق نمودار پیش‌رو، آخر هفته گذشته حجم بیت‌کوین‌های قدیمی جابه‌جا شده افزایش یا…

. طبق نمودار پیش‌رو، آخر هفته گذشته حجم بیت‌کوین‌های قدیمی جابه‌جا شده افزایش یافته و مجموع عمر کوین‌های جابه‌جاشده در هفته پیش به سقف سه هفته‌ای خود رسیده است. . رشد جابه‌جایی کوین‌های ساکن معمولا بیانگر افزایش ترس نسبت به کاهش بیشتر قیمت است. . به نظر شما جابه‌جایی...
.
درصد بیت‌کوین‌هایی که در فاصله‌ زمانی بیش از یک سال گذشته جابه‌جا شده‌اند در ح…

. درصد بیت‌کوین‌هایی که در فاصله‌ زمانی بیش از یک سال گذشته جابه‌جا شده‌اند در ح…

. درصد بیت‌کوین‌هایی که در فاصله‌ زمانی بیش از یک سال گذشته جابه‌جا شده‌اند در حال رشد است و در نزدیکی سقف تاریخی خود قرار دارد. خط مشکی تغییرات این شاخص نسبت به سال گذشته را در طول زمان محاسبه می‌کند. با توجه به سابقه تاریخی، تشکیل سقف در خط مشکی با شروع روند صعودی...
.
یک وال بیت‌کوین حدود ۲۴ هزار بیت‌کوین را در روز گذشته جابه‌جا کرد که عدد بسیار…

. یک وال بیت‌کوین حدود ۲۴ هزار بیت‌کوین را در روز گذشته جابه‌جا کرد که عدد بسیار…

. یک وال بیت‌کوین حدود ۲۴ هزار بیت‌کوین را در روز گذشته جابه‌جا کرد که عدد بسیار بزرگی است. در بازار نزولی سال ۲۰۱۹ نیز چنین انتقال بزرگی صورت گرفته بود. . باید منتظر ماند و دید که تاثیر این انتقال بزرگ برای بازار مانند سال ۲۰۱۹ مثبت خواهد بود یا این بار تاثیر منفی بر...
.
با بررسی نمودار آخرین قیمت‌هایی که ۱۹ میلیون بیت‌کوین موجود در آن‌ها جابه‌جا ش…

. با بررسی نمودار آخرین قیمت‌هایی که ۱۹ میلیون بیت‌کوین موجود در آن‌ها جابه‌جا ش…

. با بررسی نمودار آخرین قیمت‌هایی که ۱۹ میلیون بیت‌کوین موجود در آن‌ها جابه‌جا شده‌اند، می‌توان بیت‌کوین‌ها را به ۳ دسته تقسیم کرد. . بیت‌کوین‌های چرخه فعلی: ۹ میلیون بیت‌کوین آخرین‌بار در قیمت‌های بیشتر از ۲۰ هزار دلار جابه‌جا شده‌اند. (تقریبا ۴۷٪) . بیت‌کوین‌های سقف...