.
دیزنی در آخرین اقدام خود حق انحصاری ایجاد پارک مصنوعی در متاورس با جاذبه‌های ت…

. دیزنی در آخرین اقدام خود حق انحصاری ایجاد پارک مصنوعی در متاورس با جاذبه‌های ت…

. دیزنی در آخرین اقدام خود حق انحصاری ایجاد پارک مصنوعی در متاورس با جاذبه‌های تعاملی برای بازدیدکننده‌ها را به ثبت رساند. این کمپانی بزرگ در این فناوری از واقعیت افزوده (AR) بدون نیاز به هدست استفاده کرده است تا بازدیدکننده‌ها شرایط راحت‌تری برای گذراندن وقت در این...