.
طی هفته اخیر خبرهایی از السالوادور منتشر شده است که احتمال جاسوسی این دولت از …

. طی هفته اخیر خبرهایی از السالوادور منتشر شده است که احتمال جاسوسی این دولت از …

. طی هفته اخیر خبرهایی از السالوادور منتشر شده است که احتمال جاسوسی این دولت از خبرنگاران را تقویت می‌کند. بااینکه شواهد ضد السالوادور است، این دولت اخبار منتشرشده را تماما تکذیب کرده است. شواهد حاکی از آن است که این دولت با استفاده از نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس اطلاعات...
.
ادوارد اسنودن، عضو سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که با افشای عملیات جاسوسی آژانس…

. ادوارد اسنودن، عضو سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که با افشای عملیات جاسوسی آژانس…

. ادوارد اسنودن، عضو سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که با افشای عملیات جاسوسی آژانس به شهرت فراوان رسیده بود بیان کرد: . با وجود فشارهای همه جانبه علیه بیت‌کوین این دارایی دیجیتال از خود استقامت نشان خواهد داد. . وی افزود ‌: دولتها می‌توانند بیت کوین را به همان روشی که...