جانیس مک آفی باور نمی کند جان مک آفی مرگ خود را جعل کرده است

جانیس مک آفی باور نمی کند جان مک آفی مرگ خود را جعل کرده است

زمان خبر:35 ثانیه قبلدر حالی که شایعاتی در فضای مجازی، مبنی بر اینکه جان مک آفی (John McAfee)، کارآفرین حوزه فناوری، مرگ خود را جعل کرده، منتشر شده است،  بیوه او، جانیس مک آفی (Janice McAfee)، می گوید که آن شایعات را باور نمی کند. جانیس مک آفی روز چهارشنبه در کانال...