.
علاقه کاربران به مجموعه NFTهای جانی دپ پس از پایان محاکمه علیه همسر سابقش امبر…

. علاقه کاربران به مجموعه NFTهای جانی دپ پس از پایان محاکمه علیه همسر سابقش امبر…

. علاقه کاربران به مجموعه NFTهای جانی دپ پس از پایان محاکمه علیه همسر سابقش امبر هرد، با افزایش شدید روبه‌رو شده است. مجموعه دپ با عنوان «هرگز از حقیقت نترس» از زمان راه‌اندازی، حجم معاملاتی نسبتا کمی داشته است. اما پس از اینکه هیئت منصفه به رای نهایی خود رسید و به دپ...