:
ذهن آدمي معمولا به اين شكله كه هميشه وقتي در مورد يك مسئله جديد چيزي ميشنوه زو…

: ذهن آدمي معمولا به اين شكله كه هميشه وقتي در مورد يك مسئله جديد چيزي ميشنوه زو…

: 🧠ذهن آدمي معمولا به اين شكله كه هميشه وقتي در مورد يك مسئله جديد چيزي ميشنوه زود نسبت به اون جبهه ميگيره و ميخواد بهش واكنش نشون بده و با هزار تا دليل اونو نقض كنه🤓 بعد از يه مدت كه ميبينه اقبال عموم مردم به اون سمت داره ميره با خودش ميگه همه اينها دارن اشتباه ميكنن...