.
در گذشته، با وجود واکنش ریزشی شدید بازار سهام آمریکا به جنگ‌های بزرگ، این بازا…

. در گذشته، با وجود واکنش ریزشی شدید بازار سهام آمریکا به جنگ‌های بزرگ، این بازا…

. در گذشته، با وجود واکنش ریزشی شدید بازار سهام آمریکا به جنگ‌های بزرگ، این بازار معمولا در ماه‌های بعد از وقوع رشد داشته و وارد روند صعودی شده است. این مقایسه با توجه به همبستگی بازار سهام و بیت‌کوین، می‌تواند در تشخیص ادامه روند بازار رمزارز‌ها کمک‌کننده باشد. . 🚨...