مدیر عامل شرکت مایکرواستراتژی: جنگ‌ها با ایجاد تورم، بیت کوین را قابل توجه و جذاب می کنند

مدیر عامل شرکت مایکرواستراتژی: جنگ‌ها با ایجاد تورم، بیت کوین را قابل توجه و جذاب می کنند

زمان خبر:6 ثانیه قبلمایکل سیلور (Michael Saylor)، مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy) و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران بیت کوین معقتد است که جنگ‌ها تورم می سازند، به تجارت آسب جدی میرسانند و اما بیت‌کوین را جذاب و قابل توجه می کنند.آقای سیلور دیدگاه خود را در...