:
از قدیم میگن که تجربه پدره علم هستش در هر زمینه ای که میخواید فعالیت کنید همیش…

: از قدیم میگن که تجربه پدره علم هستش در هر زمینه ای که میخواید فعالیت کنید همیش…

: 🗣از قدیم میگن که تجربه پدره علم هستش در هر زمینه ای که میخواید فعالیت کنید همیشه افرادی هستند که تجربه و علم این کار رو دارند و تجاربشون گنجینه های ارزشمندی هستش ازشون استفاده کنید که مجبور نباشید تمام وقتتون را برای به دست آوردن تجربه های جدید بگذرانید همونطوری که...