.۱
آدرس‌ وال‌های اتریوم در خلال کاهش قیمت در دسامبر و ژانویه، دارایی خود را حفظ …

.۱ آدرس‌ وال‌های اتریوم در خلال کاهش قیمت در دسامبر و ژانویه، دارایی خود را حفظ …

.۱ آدرس‌ وال‌های اتریوم در خلال کاهش قیمت در دسامبر و ژانویه، دارایی خود را حفظ کرده‌ند و صبر در طول بازگشت به ۳۱۲۰ دلار باعث سود چشمگیر آن‌ها شده است. . از ۱ اکتبر سال ۲۰۲۱، درمجموع ۱.۵۴ میلیون اتریوم به دارایی آدرس‌های بیش از صد هزار اتریوم اضافه شده که افزایش ۴.۸...