.
در تحلیل قبلی اشاره شده بود که باتوجه به اخبار مثبت برای LUNA، این ارز می‌توان…

. در تحلیل قبلی اشاره شده بود که باتوجه به اخبار مثبت برای LUNA، این ارز می‌توان…

. در تحلیل قبلی اشاره شده بود که باتوجه به اخبار مثبت برای LUNA، این ارز می‌تواند به رشد چشمگیر خود ادامه دهد و از مقاومت ۸۵ دلاری خود عبور کند، که این ارز با حرکتی قدرتمند این سطح را از پیش‌روی برداشت و به محدوده ۹۴ دلاری رسید. . درحال حاضر LUNA مقاومت مهمی تا سقف...