.
طی چند روز گذشته حجم لیکوئید شدن معاملات شورت بیشتر از معاملات لانگ بود. این د…

. طی چند روز گذشته حجم لیکوئید شدن معاملات شورت بیشتر از معاملات لانگ بود. این د…

. طی چند روز گذشته حجم لیکوئید شدن معاملات شورت بیشتر از معاملات لانگ بود. این درحالیست که میزان لیکوئید شدن معاملات لانگ نیز طی روز‌های گذشته از حد معمول بیشتر بوده است. . این آمار نشان از نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال دارد و بهتر است معاملگران در این شرایط...