.
همان‌طور که در تحلیل چند هفته پیش درباره ارزش کل بازار به‌جز بیت‌کوین گفته شد،…

. همان‌طور که در تحلیل چند هفته پیش درباره ارزش کل بازار به‌جز بیت‌کوین گفته شد،…

. همان‌طور که در تحلیل چند هفته پیش درباره ارزش کل بازار به‌جز بیت‌کوین گفته شد، میانگین متحرک ۱۰۰ یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های پیش روی این شاخص بوده است و هم‌اکنون نیز پس از برخورد به این خط شاهد اصلاحی به سمت سطح ۱.۰۳ تریلیون هستیم که از مهم‌ترین حمایت‌های پیشروی شاخص...