.
بیت‌کوین نتوانست حمایت ۴۱،۶۰۰ هزار دلاری آن‌چین خود را حفظ کند. با توجه‌ به حج…

. بیت‌کوین نتوانست حمایت ۴۱،۶۰۰ هزار دلاری آن‌چین خود را حفظ کند. با توجه‌ به حج…

. بیت‌کوین نتوانست حمایت ۴۱،۶۰۰ هزار دلاری آن‌چین خود را حفظ کند. با توجه‌ به حجم جابه‌جایی بیت‌کوین در قیمت‌های مختلف، ۳۸،۴۰۰ نزدیک‌ترین حمایت آن‌چین مهم بیت‌کوین به‌شمار می‌رود و حمایت آن‌چین مهم بعدی قیمت ۲۷ هزار دلار است. . به نظر شما رسیدن قیمت بیت‌کوین به محدوده...