.
در بازار‌های سنتی، مارکت خرسی دوره‌ای از ریزش دارایی‌هاست که در آن قیمت‌ها حدا…

. در بازار‌های سنتی، مارکت خرسی دوره‌ای از ریزش دارایی‌هاست که در آن قیمت‌ها حدا…

. در بازار‌های سنتی، مارکت خرسی دوره‌ای از ریزش دارایی‌هاست که در آن قیمت‌ها حداقل ۲۰٪ یا بیشتر از سقف کاهش پیدا می‌کنند. با در نظر گرفتن این تعریف، می‌توان گفت که در بولران ۲۰۱۷، بیت‌کوین ۶ بار افت بیش از ۲۰٪ را تجربه کرده و بااین‌حال وارد بازار خرسی شده‌ است!! یک...