ژاپن در حال آماده شدن برای پر کردن حفره های احتمالی در تحریم های رمزارزی روسیه است

ژاپن در حال آماده شدن برای پر کردن حفره های احتمالی در تحریم های رمزارزی روسیه است

زمان خبر:2 ثانیه قبلتهاجم روسیه به اوکراین مشکلات زیادی را برای کل جهان به همراه داشته است. ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اقداماتی را برای مهار اقتصاد روسیه اعمال کرده اند. پس از تحریم به بازارهای سنتی، اتحادیه کشورهای مختلف اکنون بازارهای...