.
مسائلی مانند حق تکثیر و حق امتیاز از جمله چالش‌هایی هستند که هنرمندان صنعت موس…

. مسائلی مانند حق تکثیر و حق امتیاز از جمله چالش‌هایی هستند که هنرمندان صنعت موس…

. مسائلی مانند حق تکثیر و حق امتیاز از جمله چالش‌هایی هستند که هنرمندان صنعت موسیقی هنگام تولید و پخش آثار خود با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حالا با ظهور NFTهای موسیقی این امکان ایجاد شده است تا صنعت موسیقی فضای امن‌تری برای این هنرمندان باشد. . نکته اول اینکه...