:
کپشن مطالعه شود

شرکت درصورتی‌که اندوخته یا سود انباشته نداشته باشد و یا درصور…

: کپشن مطالعه شود شرکت درصورتی‌که اندوخته یا سود انباشته نداشته باشد و یا درصور…

: 🟠🟠👇کپشن مطالعه شود👇🟠🟠 شرکت درصورتی‌که اندوخته یا سود انباشته نداشته باشد و یا درصورتی‌که نخواهد از این محل برای افزایش سرمایه استفاده کند، در این صورت از محل آورده نقدی سهامداران، اقدام به افزایش سرمایه می‌کند. در این حالت از سهامداران خواسته می‌شود که مبلغی را برای...