.
متریک STH-NUPL که نشان‌دهنده زیان هولدرهای کوتاه‌مدت بیت‌کوین نسبت به ارزش باز…

. متریک STH-NUPL که نشان‌دهنده زیان هولدرهای کوتاه‌مدت بیت‌کوین نسبت به ارزش باز…

. متریک STH-NUPL که نشان‌دهنده زیان هولدرهای کوتاه‌مدت بیت‌کوین نسبت به ارزش بازار است، خبر از زیان‌های تحقق نیافته زیادی می‌دهد. این زیان‌ها حدود ۴۰٪ بوده و نزدیک برخی از عمیق‌ترین اصلاح‌های بازار در گذشته است. . گفتنی است منظور از سود و زیان تحقق نیافته، سود یا...