‌
قیمت در نزدیکی سطح حمایتی۳ دلار قرار دارد. با توجه به برگشت های زیادی که در گذ…

‌ قیمت در نزدیکی سطح حمایتی۳ دلار قرار دارد. با توجه به برگشت های زیادی که در گذ…

‌ قیمت در نزدیکی سطح حمایتی۳ دلار قرار دارد. با توجه به برگشت های زیادی که در گذشته از این ناحیه داشتیم منطقی است که از آنجا شاهد صعود قیمت باشیم. در صورت صعود، تمام اهداف مورد انتظار برای MANA در نمودار مشخص شده اند. . این تحلیل به هیچ عنوان پیشنهادی برای خرید و فروش...