.
بنابر آخرین قوانین سازمان مالیاتی انگلستان (HMRC)، صرافی رمز‌ارزها در دسته خدم…

. بنابر آخرین قوانین سازمان مالیاتی انگلستان (HMRC)، صرافی رمز‌ارزها در دسته خدم…

. بنابر آخرین قوانین سازمان مالیاتی انگلستان (HMRC)، صرافی رمز‌ارزها در دسته خدمات دیجیتال قرار گرفته اند و به این ترتیب مشمول مالیات خواهد شد. . به گزارش کوین‌تلگراف صرافی‌های رمز‌ارزی ازین پس ملزم به پرداخت مالیات دو درصدی هستند. . با توجه به اعلام پیشین سازمان...