.
پس‌ازآنکه ایالات‌متحده به‌نوعی ارزهای دیجیتال را به‌عنوان ابزاری برای ارائه خد…

. پس‌ازآنکه ایالات‌متحده به‌نوعی ارزهای دیجیتال را به‌عنوان ابزاری برای ارائه خد…

. پس‌ازآنکه ایالات‌متحده به‌نوعی ارزهای دیجیتال را به‌عنوان ابزاری برای ارائه خدمات مالی مانند پرداخت پذیرفت و جو بایدن با امضای دستور اجرایی خواستار تنظیم رویکردی برای توسعه دارایی‌های دیجیتال در سیستم پرداخت ملی شد، بحث‌های زیادی در مورد آینده پول و نحوه خریدوفروش و...