.
تزوس در حال حاضر در یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود در محدوده ۳ تا ۳.۲ دلار قرار…

. تزوس در حال حاضر در یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود در محدوده ۳ تا ۳.۲ دلار قرار…

. تزوس در حال حاضر در یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود در محدوده ۳ تا ۳.۲ دلار قرار دارد که محل تلاقی خط روند صعودی بلندمدت این ارز و سطح استاتیک ۳.۱ تا ۳.۲۵ محسوب می‌شود. در سناریو صعودی ابتدا سطح ۴.۵ دلاری و بعدازآن سطح ۶.۱ دلاری مهم‌ترین مقاومت‌های پیش‌روی قیمت هستند....