.
دولت ایالات‌متحده آمریکا هم مانند خیلی از کشورهای دیگر بخش قابل‌توجهی از بیت‌ک…

. دولت ایالات‌متحده آمریکا هم مانند خیلی از کشورهای دیگر بخش قابل‌توجهی از بیت‌ک…

. دولت ایالات‌متحده آمریکا هم مانند خیلی از کشورهای دیگر بخش قابل‌توجهی از بیت‌کوین و دیگر آلتکوین‌ها را طی تحقیقات و بررسی‌های خود توقیف و مصادره می‌کند. این کوین‌های مصادره‌ای هر ساله به ارزش میلیون‌ها دلار به مزایده گذاشته می‌شوند. درواقع این کوین‌ها با قیمت بسیار...