.
بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که قیمت دلار را نمی‌توان با چارت تحلیل کر…

. بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که قیمت دلار را نمی‌توان با چارت تحلیل کر…

. بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که قیمت دلار را نمی‌توان با چارت تحلیل کرد و نرخ آن با اخبار و شاخص‌های اقتصادی حرکت می‌کند. اما به‌وضوح می‌توان دید که بسیاری از حرکات و نقاط چرخش قیمت دلار را می‌توان با نگاه به چارت دلار به دست آورد و ترکیب هر دو روش باهم...