‌‌
۱.  وارد سایت sandbox.game می‌شویم
.
۲.  روی گزینه Map کلیک می‌کنیم
.
۳.  وار…

‌‌ ۱. وارد سایت sandbox.game می‌شویم . ۲. روی گزینه Map کلیک می‌کنیم . ۳. وار…

‌‌ ۱. وارد سایت sandbox.game می‌شویم . ۲. روی گزینه Map کلیک می‌کنیم . ۳. وارد بخش Find LANDs at OpenSea می‌شویم . ۴. زمین مورد نظر را انتخاب می‌کنیم. می‌توانیم در بخش sort نحوه نمایش زمین‌ها را انتخاب کنیم . ۵. در این مرحله می‌توانیم زمین را با همین قیمت بخریم یا...