.
میانگین هزینه دلار بیت‌کوین (DCA) یک استراتژی انباشت است که در آن شما مقدار کل…

. میانگین هزینه دلار بیت‌کوین (DCA) یک استراتژی انباشت است که در آن شما مقدار کل…

. میانگین هزینه دلار بیت‌کوین (DCA) یک استراتژی انباشت است که در آن شما مقدار کل موردنظر خرید خود را در فواصل زمانی منظم به بخش‌هایی با اندازه مساوی تقسیم می‌کنید. . به گفته برخی از تحلیل‌گران، استفاده از استراتژی DCA برای بیت‌کوین همچنان با این قیمت‌ها منطقی است؛...