.
سازمان خودمختار غیرمتمرکز پشتیبان شبکه ترون (Tron DAO)، ۶۰۰ میلیون TRX و ۵۰۰ ب…

. سازمان خودمختار غیرمتمرکز پشتیبان شبکه ترون (Tron DAO)، ۶۰۰ میلیون TRX و ۵۰۰ ب…

. سازمان خودمختار غیرمتمرکز پشتیبان شبکه ترون (Tron DAO)، ۶۰۰ میلیون TRX و ۵۰۰ بیت‌کوین به منظور تامین پشتوانه USDD به دارایی خود اضافه کرد. . اگرچه با توجه به اتفاق رخ داده برای LUNA به نظر می‌رسد که این روش برای حفظ ارزش استیبل‌کوین زیر سوال رفته باشد. USDD در...