دو کوان به نقش یک خودی در فروپاشی شبکه ترا اعتراف کرد

دو کوان به نقش یک خودی در فروپاشی شبکه ترا اعتراف کرد

زمان خبر:6 دقیقه قبلسقوط چهارمین کریپتوی بزرگ با انتقال غیرمنتظره وجوه بین استخرهای معاملاتی در شب 7 می آغاز و باعث شد استخر Curve با عدم تعادل در سمت لونا روبرو شود. این ناهنجاری می‌توانست اصلاح شود زیرا یک پدیده غیر معمول نیست.اما در این مورد، وضعیت از بد به بدتر...