کاردانو از اتمام هاردفورک آلونزو خبر داد.
.
با وجود آنکه کاردانو در خوشحالی نقطه…

کاردانو از اتمام هاردفورک آلونزو خبر داد. . با وجود آنکه کاردانو در خوشحالی نقطه…

کاردانو از اتمام هاردفورک آلونزو خبر داد. . با وجود آنکه کاردانو در خوشحالی نقطه عطف خود به سر می‌برد؛ خاطر نشان کرده است؛ “ای تازه روزهای اول این پروژه است.” . با این پروژه شبکه کاردانو قادر به پشتیبانی قرارداد‌های هوشمند خواهد بود و تیم ها و پروژها...