کارکنان اخراجی تسلا به دلیل دریافت حداقل حقوق دادخواستی اضطراری علیه این شرکت تنظیم کردند

کارکنان اخراجی تسلا به دلیل دریافت حداقل حقوق دادخواستی اضطراری علیه این شرکت تنظیم کردند

زمان خبر:4 دقیقه قبلدو کارگر اخراج شده تسلا (NASDAQ:TSLA) روز سه‌شنبه با طرح یک دادخواست اضطراری خواستار منع این سازنده خودروهای برقی از اخراج کارکنان با حقوق و مزایایی کمتر از حد قانونی شدند.این دادخواست که در دادگاه تگزاس ارائه شده است مدعی است که تسلا همزمان با...