‌
گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه ایران بیش از ۳۰ عضو دارد.
.
روسای هیئت گروه ۱+…

‌ گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه ایران بیش از ۳۰ عضو دارد. . روسای هیئت گروه ۱+…

‌ گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه ایران بیش از ۳۰ عضو دارد. . روسای هیئت گروه ۱+۴ یعنی بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به‌علاوه آلمان، سفرای مقیم وین و مدیران کل وزارت خارجه پنج کشور هستند که از نظر سلسله‌مراتب سیاسی پایین‌تر از هیئت ایرانی محسوب می‌شوند. . علی باقری،...