.
قبلا نشون دادین که اطلاعات خوبین دارین که واقعا جای تبریک دارد!
.
گفته بودین س…

. قبلا نشون دادین که اطلاعات خوبین دارین که واقعا جای تبریک دارد! . گفته بودین س…

. قبلا نشون دادین که اطلاعات خوبین دارین که واقعا جای تبریک دارد! . گفته بودین سوالا آسونه یه کوچولو سختش کردیم، اگر بازم درست جواب بدین سخت ترش می‌کنیم😎 . 👇ببینیم چند نفر پاسخ درست رو می‌دونند. . پاسخ: گزینه ۴ هیئت بازرگانی معاملات قراردادهای اختیاری شیکاگو (The...