استقبال از دامنه‌های اتریومی متشکل از اعداد

استقبال از دامنه‌های اتریومی متشکل از اعداد

موج جدید در بازار NFTها: استقبال از دامنه‌های اتریومی متشکل از اعداد موج جدید در بازار NFTها: استقبال از دامنه‌های اتریومی متشکل از اعداد – پرشیا بلاکچین بسیاری از کاربران شبکه اتریوم در چند روز گذشته تلاش کرده‌اند نام دامنه‌های اتریومی (eth.) سه و چهار رقمی را...