: کپشن مطالعه شود
این روزها همه درمورد بورس صحبت میکنند. افراد مختلف با مشاغل و …

: کپشن مطالعه شود این روزها همه درمورد بورس صحبت میکنند. افراد مختلف با مشاغل و …

: ❌کپشن مطالعه شود❌ این روزها همه درمورد بورس صحبت میکنند. افراد مختلف با مشاغل و تحصیلات مختلف به دنبال کسب درآمد از بازار های مالی هستند. پرتکرارترین سوالی که اینروز ها از ما پرسیده میشود این است که بورس بهتر است یا ارز دیجیتال ؟ البته مقایسه بین این دو بازار مالی...