آنچه دربارهTVL یا ارزش کلی قفل شده باید بدانید

آنچه دربارهTVL یا ارزش کلی قفل شده باید بدانید

در صورتی که  درباره امور مالی غیر متمرکز اطلاعات مختصری داشته باشید و یا به این حوزه علاقه مند باشید، احتمالاً واژه TVL را شنیده اید. در حقیقت این شاخص حجم قفل شده در DeFi را اندازه گیری می کند. از آنجا که اکثر برنامه ها نیاز به سپرده گذاری سرمایه دارند، اغلب در قالب...