.
یکی از نکاتی که باید در ورود به یک پروژه در نظر داشت، بررسی اطلاعات موجود دربا…

. یکی از نکاتی که باید در ورود به یک پروژه در نظر داشت، بررسی اطلاعات موجود دربا…

. یکی از نکاتی که باید در ورود به یک پروژه در نظر داشت، بررسی اطلاعات موجود درباره پروژه است. برای مثال حجم سرمایه در گردش گاهی می‌تواند برداشت‌های چالش‌برانگیزی داشته باشد. برخی با کاهش تعداد توکن‌های قفل‌شده، حجم توکن‌های در گردش را کم می‌کنند تا پتانسیل پروژه را...