.
طبق گزارش‌ها، یکی از سازمان‌های هندی وابسته به حزب ملی‌گرایی قطعنامه‌ای را تصو…

. طبق گزارش‌ها، یکی از سازمان‌های هندی وابسته به حزب ملی‌گرایی قطعنامه‌ای را تصو…

. طبق گزارش‌ها، یکی از سازمان‌های هندی وابسته به حزب ملی‌گرایی قطعنامه‌ای را تصویب کرده و در آن درخواست داده که ارزهای دیجیتال به‌طور کامل ممنوع اعلام شوند. در این قطعنامه اشاره شده که در صورت تصویب توسط دولت، افرادی که با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند باید جریمه شوند. ....