دامیننس اتریوم به 55٪ کاهش یافت درحالی که درماه مارس 85 درصد بود

دامیننس اتریوم به 55٪ کاهش یافت درحالی که درماه مارس 85 درصد بود

زمان خبر:2 دقیقه قبلبر اساس جدیدترین گزارش کوین مارکت کپ، دامیننس(سلطه) اتریوم در برابر سایر پروژه های دیفای از قبیل یونی سواپ، کامپاند، یرن فایننس و سایرین روبه کاهش است.شایان ذکر است که محبوبیت اتریوم در سال 2017 و 2021 ، بالا و پایینی های متعددی را تجربه کرد....