تحلیلای شما درست درمیاد یا نه؟…

تحلیلای شما درست درمیاد یا نه؟…

😂تحلیلای شما درست درمیاد یا نه؟ تعداد بازدید: 31 پست های مرتبط: . همان‌طوری که بسیاری از شما عزیزان درست حدس زدید گزینه ۲ درست است. در سال ۲۰۲۱… اگه از این پنج تست سه تا رو درست جواب دادین یعنی در مسیر درستی هستین @marketsi… . بااینکه شیبا سیزدهمین ارز از...