.
نئون به‌عنوان یک پلتفرم گردآوری هنر دیجیتال، یک دستگاه فروش در نیویورک راه‌‌ان…

. نئون به‌عنوان یک پلتفرم گردآوری هنر دیجیتال، یک دستگاه فروش در نیویورک راه‌‌ان…

. نئون به‌عنوان یک پلتفرم گردآوری هنر دیجیتال، یک دستگاه فروش در نیویورک راه‌‌اندازی کرده است که در آن فروش NFT انجام می‌شود. این کار با هدف افزایش دسترسی به آثار هنری آنلاین انجام شده و کایل زاپیتل، مدیرعامل نئون، در مصاحبه با رویترز گفته است که با افزایش پذیرش کار...