.
بنا بر گزارش‌ها، بایننس در حال مذاکره با مقامات امارات است تا در این کشور یک د…

. بنا بر گزارش‌ها، بایننس در حال مذاکره با مقامات امارات است تا در این کشور یک د…

. بنا بر گزارش‌ها، بایننس در حال مذاکره با مقامات امارات است تا در این کشور یک دفتر مرکزی تاسیس کند. مسئولان بایننس مذاکراتی را با مقامات منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس داشته‌اند تا بتوانند در آینده وارد این منطقه ویژه در خاورمیانه شوند. . تاسیس دفتر مرکزی جهانی در...