.
شاخص دلار آمریکا به سطح مقاومتی بسیار مهمی رسیده است؛ دفعه پیش این شاخص در ۲۰ …

. شاخص دلار آمریکا به سطح مقاومتی بسیار مهمی رسیده است؛ دفعه پیش این شاخص در ۲۰ …

. شاخص دلار آمریکا به سطح مقاومتی بسیار مهمی رسیده است؛ دفعه پیش این شاخص در ۲۰ مارس ۲۰۲۰ به این محدوده رسید که هم‌زمان با اِعمال محدودیت‌های شدید کرونا در سراسر دنیا بوده است. . صعود و شکست این محدوده می‌تواند باعث ریزش بیشتر بازارهای پر ریسک مثل بازار ارزهای دیجیتال...