.
طبق تحلیل‌های قبلی بیت‌کوین، کانالی صعودی در بیت‌کوین وجود دارد. قیمت برای دقا…

. طبق تحلیل‌های قبلی بیت‌کوین، کانالی صعودی در بیت‌کوین وجود دارد. قیمت برای دقا…

. طبق تحلیل‌های قبلی بیت‌کوین، کانالی صعودی در بیت‌کوین وجود دارد. قیمت برای دقایقی از مقاومت ۴۲ هزار دلاری عبور کرد، اما با برخورد به میانه کانال، ریزش شدیدی را تجربه کرد و به محدوده ۳۹۵۰۰ دلار رسید. . درحال حاضر محدوده ۳۹۵۰۰ تا ۳۹۲۰۰ دلار نقش حمایتی ایفا کرده و مانع...